ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 15 ผู้แต่ง
รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 81 
2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. เครือข่ายบริหารการวิจัย 12556-
3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 7 
4 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 12547
5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ 12555
6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและประสานงานสถาบันอุดมศึกษา 12549
7 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงการตำราอีเลิร์นนิ่งโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 12557
8 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา 12561
9 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 12561
10 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา. 12546

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?