ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 9 ผู้แต่ง
รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 147 
2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ 5 
3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 12554
4 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักวิจัยและพัฒนา 12550
5 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 3 
6 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากลุ่มนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 12548
7 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศกลุ่มความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ 12555
8 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสำนักนโยบายและแผนการศึกษา 12555
9 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา 2 

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?