บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 พบ 19 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การบำบัดน้ำสีรีแอคทีฟบลูความเข้มข้นสูงด้วยปฏิกิริยาเฟนตันและเสมือนเฟนตันที่ใช้ผงตะไบเหล็ก / ศิริพรรณ พฤกธารา และภารดี ช่วยบำรุง
ผู้แต่ง ศิริพรรณ พฤกธารา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-316
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำให้เกิดและการเจริญเติบโตของแคสลัสองุ่นสำหรับการผลิตสารทุติยภูมิ / ชุติมา แก้วพิบูลย์
ผู้แต่ง ชุติมา แก้วพิบูลย์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-316
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพิ่มจำนวนยอดและการชักนำทำให้เกิดรากของหะเพราแดงในสภาพปลอดเชื้อ / เจิมอรุณ อุทัยแจ่มศรีผล, เยาวพา จิระเกียรติกุล และภาณุมาศ ฤทธิไชย
ผู้แต่ง เจิมอรุณ อุทัยแจ่มศรีผล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-316
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2562

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การใช้สารคลอเรลล่าอบแห้งเป็นอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงไรแดงแบบมหมวล / ธัชพล การะเกตุ และคนอื่นๆ
ผู้แต่ง ธัชพล การะเกตุ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-316
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของพริกที่ปลูกในดินเนื้อปานกลาง / จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์, เมธี วรรณชัย และจำเนียร มีสำลี
ผู้แต่ง จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-316
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การบำบัดน้ำสีรีแอคทีฟบลูความเข้มข้นสูงด้วยปฏิกิริยาแฟนตันและเสมือนแฟนตันที่ใช้ผลตะไบเหล็ก / ศิริพรรณ พฤกธารา และภารดี ช่วยบำรุง
ผู้แต่ง ศิริพรรณ พฤกธารา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-316
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายในน้ำและบนบกต่อความดันโลหิตและองค์ประกอบของร่างกายในผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตราฐานและอ้วน / สมฤดี หาญมานพ และคนอื่นๆ
ผู้แต่ง สมฤดี หาญมานพ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-316
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือระบบแอนดรอยด์ในการจัดการยาต้านไวรัลเอชไอวีด้วยตนเอง / วีระโชติ ลาภผลอำไพ และพีรยศ ภมรศิลปธรรม
ผู้แต่ง วีระโชติ ลาภผลอำไพ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-316
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการอบแห้งและการประเมินค่าสีของพริกที่อบแห้งภายในตู้อบแห้งแบบหลายชั้นด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ / ศุษมา โชคเพิ่มพูน
ผู้แต่ง ศุษมา โชคเพิ่มพูน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-316
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลการให้กระเจี๊ยบแดงในน้ำดื่มต่อการสมรรถภาพการผลิตค่าโลหิตวิทยา และไขมันในเลือดของไก่เนื้อในสภาพการเลี้ยงหนาแน่น / นภัสวรรณ พลอยระย้า และนิภารัตน์ ศรีธเนศ
ผู้แต่ง นภัสวรรณ พลอยระย้า
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-316
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?