บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 พบ 6 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง คุณภาพการบริการของระบบปัญญาประดิษฐ์แบบประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการเป้นเจ้าบ้านที่ดีของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา / นิมารูนี หะยีวาเงาะ และคนอื่นๆ
ผู้แต่ง นิมารูนี หะยีวาเงาะ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-391
วันที่สร้าง 05 เม.ย. 2564

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการบริหารความเป็นเลิศที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย / พงศ์ศักดิ์ รัชตเวชกุล และคนอื่นๆ
ผู้แต่ง พงศ์ศักดิ์ รัชตเวชกุล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-391
วันที่สร้าง 05 เม.ย. 2564

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดกาฬสินธุ์ / นงเยาว์ อินทะนาม และคนอื่นๆ
ผู้แต่ง นงเยาว์ อินทะนาม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-391
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการตลาดของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดบ้านตาพะเยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่สร้าง 01 เม.ย. 2564

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของจริยธรรมในการประกอบธุรกิจที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก / ศุภนารี พิรส และคนอื่นๆ
ผู้แต่ง ศุภนารี พิรส
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-391
วันที่สร้าง 01 เม.ย. 2564

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านพงบูโล๊ะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา / จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ และฟาริดา เอ็ลลาฮี
ผู้แต่ง จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-391
วันที่สร้าง 01 เม.ย. 2564

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?