บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 พบ 72 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การกำจัดไอออนโลหะหนักออกจากน้ำเสียโดยใช้ถ่านขาว
ผู้แต่ง ศิริวรรร ศรีสรฉัตร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-179
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การทบทวนเเบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการสกัดชีวมวลโดยการปรับสภาพจากการระเบิดด้วยไอน้ำ = Mathematical Modeling of Biorefinery by Steam Explosion Pretreatment: A Review / อำนาจ อิ่มเจริญ
ผู้แต่ง อำนาจ อิ่มเจริญ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-179
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษาการเเตกของคันดินเนื่องจากน้ำไหลล้นข้างโครงสร้างทางชลศาสตร์โดยใช้เเบบจำลองทางกายภาพ = The Study of Embankment Breach fromOvertopping Flow near Hydraulic Structure by Physical Model / พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ
ผู้แต่ง พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-179
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาเเละพฤติกรรมการจอดรถภายในห้างสรรพสินค้า กรรีศึกษาห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา = FACTORS AFFECTING PARKING BEHAVIOR IN THE PARKING LOT: A CASE STUDY OF THE MALL, NAKHON RATCHASIMA / วรุต สัมมา
ผู้แต่ง วรุต สัมมา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-179
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การออกเเบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า = Product Design to Meet Customer Requirements / ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ
ผู้แต่ง ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-179
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง งานศึกษาด้านจราจรเพื่อจัดทำเเผนเเม่บทด้านการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง = Treffic Study for Master Plan of Toll Collection System on Intercity Motorway / ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์
ผู้แต่ง ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-179
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่่มีผลต่อการจัดการกรีนซัพพลายเชนในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์ไทย = The Critical Factors Affecting Green Supply Chain Management Implementation in Electrical and Industry in Thailand / กัญญ์กณิษฐ์ กมลกิตติวงศ์
ผู้แต่ง กัญญ์กณิษฐ์ กมลกิตติวงศ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-179
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของความลาดชันอุณหภูมิต่อหน่วยเเรงดึงของถนนคอนกรีตชนิดไม่เสริมเหล็กเเละมีรอยต่อตามขวางในประเทศไทย = Effects of Temperature Gradient on Tensile Stresses of Jointed Plain Concrete Road in Thailand / พุทธพล ทองอินทร์ดำ
ผู้แต่ง พุทธพล ทองอินทร์ดำ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-179
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ศักยภาพระบบความร้อนรังสีอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าด้วยเธอร์โมอิเล็กทริก = The Potential of Solar Thermal System for Thermoelectric Power Generator / จารุวัฒน์ เจริญจิต
ผู้แต่ง จารุวัฒน์ เจริญจิต
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-179
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของเเฟกเตอร์การยึดเกาะต่อความดันด้านข้างของฐานรากฝังลึกมากในดินเหนียว = Influence of Adhesion Factor on Lateral Resistance of Deeply Embedded Foundations in Cohesive Soils / สุรภาพ เเก้วสวัสดิ์วงศ์
ผู้แต่ง สุรภาพ เเก้วสวัสดิ์วงศ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-179
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

12345678
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?