บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 พบ 4 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียชนิดอื่นจากแหนมในจังหวัดสกล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่สร้าง 24 พ.ย. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การสังเคราห์ PID ในโหมดกระแสด้วย CCTa จาก AD844 ร่วมกับ LM13700 = A Synthesis of Current-mode PID Controller Using CCTA via AD844 with LM13700 / พุทธาวุฒิ ลีกุลธร และสมชาย ศรีสกุลเตียว
ผู้แต่ง พุทธาวุฒิ ลีกุลธร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-4
วันที่สร้าง 24 พ.ย. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษาสมบัติทางความร้อนของฉนวนเส้นใยกล้วยเพื่อประยุกต์ใช้กับถังเก็บน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ = The Thermal Properties Study of Banana Fiber Insulation to Covered Solar Hot Water Tank / สุลักษณา มงคล, ทวีพงศ์ เทพทวี และธัญลักษณ์ สันเดช
ผู้แต่ง สุลักษณา มงคล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-4
วันที่สร้าง 21 พ.ย. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของแรงดันภายในและการจำกัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรที่มีต่อการสั่นของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงกลม = EFFects of Internal Pressure and Constraint Volume on Vibration of Spaherical Membrane / วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา
ผู้แต่ง วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว- 4
วันที่สร้าง 07 พ.ย. 2560

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?