ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 พบ 135 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง A Practical guide to research projects : for students andapprentice researchers / Kalaya Boonsirijarungradh
ชื่อผู้แต่ง Kalaya Boonsirijarungradh
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 808.06 K141P 2014
วันที่สร้าง 20 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Embedded Microcontroller PIC18F : ไมโครคอนโทรลเลอร์ล่องหน / สุเมธ มามาตย์
ชื่อผู้แต่ง สุเมธ มามาตย์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 621.3815 ส843อ 2559
วันที่สร้าง 20 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Focus on grammar 1 : An integrated skills approach / Irene E. Schoenberg, Jay Maurer
ชื่อผู้แต่ง Schoenberg, Irene,1946-
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 428.24 S365F 2012
วันที่สร้าง 20 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Focus on grammar 1 : An integrated skills approach : Workbook / Samuela Eckstut-Didier
ชื่อผู้แต่ง Eckstut-Didier, Samuela
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 428.24 E192F 2012
วันที่สร้าง 20 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Focus on grammar 2 : An integrated skills approach / Irene E. Schoenberg, Jay Maurer
ชื่อผู้แต่ง Schoenberg, Irene,1946-
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 428.24 S365F 2012
วันที่สร้าง 20 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Focus on grammar 2 : An integrated skills approach : Workbook / Samuela. Eckstut-Didier and Jay Maurer
ชื่อผู้แต่ง Eckstut-Didier, Samuela
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 428.24 E192F 2012
วันที่สร้าง 20 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Focus on grammar 3 : An integrated skills approach / Marjorie Fuchs, Margaret Bonner and Miriam Westheimer
ชื่อผู้แต่ง Fuchs, Marjorie
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 428.24 F951F 2012
วันที่สร้าง 20 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Focus on grammar 3 : An integrated skills approach : Workbook / Marjorie Fuchs
ชื่อผู้แต่ง Fuchs, Marjorie
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 428.24 F951F 2012
วันที่สร้าง 20 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Perfect grammar :|bhow to recognise, correct and avoid grammatical errors /|cDerek Soles
ชื่อผู้แต่ง Soles, Derek
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 428.5 S685P 2016
วันที่สร้าง 20 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Writing for effective business communication / Napat Woothiwongsa
ชื่อผู้แต่ง Napat Woothiwongsa
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 808.066 N195W 2015
วันที่สร้าง 20 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?