ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 พบ 505 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง AL(L): Projects in Aluminium by Michael Young (English and French Edition) : /
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ALEXCHOI design & Partners Collections : /
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Baan thai now: the book of traditional thai house /
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Convivial Toolbox: Generative Research for the Front End of Design : /
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Data structures and algorithm analysis in C++ : /
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Doing 2017/2018 : /
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Enjoying 2017-2018 (Red Dot Design Yearbook) : /
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Fundamentals and Linear Algebra for the Chemical Engineer : /
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Geometry : /
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Look Inside: Cutaway Illustrations and Visual Storytelling : /
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?