ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 พบ 69 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดเส้นทางการจัดเก็บและขนส่งขยะติดเชื้อ กรณีศึกษา เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา = The Study of Routing Management for Waste Collection : The Case Study of Nakhonratchasima City Municipality / ฐิติยา เกื้อนพกุล และกมลรัตน์ เพชรรักษา
ชื่อผู้แต่ง ฐิติยา เกี้อนพกุล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 670.42 ฐ359ก 2561
วันที่สร้าง 12 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยากรณ์การเจริญเติบโตของอำเภอเมืองนครราชสีมา = Forecasting the growth of Amphoe Mueang Nakhon Ratchasima / อัจฉรา พลค้า และพยุงศักดิ์ ชาติเผือก
ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา พลค้า
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 670.42 อ499ก 2561
วันที่สร้าง 12 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาสมบัติทางกลวัสดุตัวประสานทองคำผสม 965 สำหรับการบัดกรีแข็ง = A Study of the mechanical properties of 965 gold alloy material for brazing / นิติพงศ์ บุราสิทธิ์ และณัฐพล สิงห์ไทยสงค์
ชื่อผู้แต่ง นิติพงศ์ บุราสิทธิ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 670.42 น585ก 2561
วันที่สร้าง 12 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของทองคำผสม 965 = A Study of the physical and mechanical properties of 965 gold alloy / ณัฐวุฒิ เหนือผุยผาย และสรายุทธ สุขการ
ชื่อผู้แต่ง ณัฐวุฒิ เหนือผุยผาย
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 670.42 ณ362ก 2561
วันที่สร้าง 12 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตัวแปรที่เหมาะสมสำหรับการสกัดสีธรรมชาติจากไม้ฝางและไม้เข = A Study of Suitable Factors for Natural Color Extraction from Sappan and Cockspur thorn Wood / มานพ เที่ยงตรง และสยมพร โกมาศ
ชื่อผู้แต่ง มานพ เที่ยงตรง
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 670.42 ม443ต 2561
วันที่สร้าง 12 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศึกษาการจำลองการไหลของกระบวนการฉีดวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีนที่ผ่านการใช้งานมารแล้วผสมกับเมล็ดมะขาม = A Study of Flow Simulation of Injection Molding Process Composite Material of Polypropylene recycle Mixed with Tamarind Seeds / ธัญพิสิษฐ์ สุวรรณ์ดี และศุภสัณห์ อุทัยธรรม
ชื่อผู้แต่ง ธัญพิสิษฐ์ สุวรรณ์ดี
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 670.42 ธ444ศ 2561
วันที่สร้าง 12 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง An Introduction to Linguistics : /
ชื่อผู้แต่ง Preecha Kanetnog
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 410 P923A 2018 2018
วันที่สร้าง 11 ธ.ค. 2562

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง College writing skills, with readings /$cJohn Langan, Zoe L. Albright. : /
ชื่อผู้แต่ง Langan, John$d1942-
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 808.042$bL271C
วันที่สร้าง 11 ธ.ค. 2562

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Consumer behavior : buying, having and being / Michael R. Solomon
ชื่อผู้แต่ง Solomon, Michael R.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 658.8342 S689C 2018
วันที่สร้าง 11 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Englaih pronunciation I : / Apichit Chantajitpreecha
ชื่อผู้แต่ง Apichit Chantajitpreecha
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่สร้าง 11 ธ.ค. 2562

1234567
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?