ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 พบ 9 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การควบคุมอาชญากรรมในฐานะเป็นอุตสาหกรรม = Crime Control as Industry / นิลส์ คริสตี้ ; พงษ์ศักดิ์ กาญจนาคพันธุ์ : แปล
ชื่อผู้แต่ง คริสตี้, นิลส์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 364 ค162ก 2562
วันที่สร้าง 02 มิ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเสพติดสารและการเสพติดพฤติกรรม : แนวคิด สาเหตุ และการรักษา = Substance and Behavioral Addicitions : Concepts, Causes, and Cures / สตีฟ ซัสแมน
ชื่อผู้แต่ง ซัสแมน, สตีฟ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 362.29 ซ199ก 2560
วันที่สร้าง 02 มิ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ก่อเกิด "อาชญากร" : เรือนจำ และผู้คนในสังคมตลาด = Creating Criminals : Prisons ans people in a market society / วิเวียน สเตรินร์
ชื่อผู้แต่ง สเตรินร์, วิเวียน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 364.3 ส174ก 2560
วันที่สร้าง 02 มิ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ระเบียบสังคมโลกใต้ดิน : แก๊งเรือนจำปกครองระบบเรือนจำอเมริกาได้อย่างไร = The Social Order of the Underworld : How Prison Gangs Govern the American Penal System / โดย เดวิด สคาร์แบ็ก ; ปทุมจิต อธิคมกมลาศัย : แปล
ชื่อผู้แต่ง สคาร์แบ็ก, เดวิด
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 365.6 ส129ร 2562
วันที่สร้าง 02 มิ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง วังวนยาเสพติต : ผีขี้ยาผู้หิวโหย = In the Realm of Hungry Ghosts / Gabor Mate ; พิริยาภา พุฒสงคราม : แปล
ชื่อผู้แต่ง เมท, กาเบอร์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 362.29 ม726ว 2561
วันที่สร้าง 02 มิ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง วิศวกรรมทาง : กฎหมาย นโยบาย แผน ทฤษฎี และปฏิบัติ = Highway Engineering : Regulations, Policy & Plan, Theory & Practice / สถาพร โภคา
ชื่อผู้แต่ง สถาพร โภคา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 625.7 ส182ว 2563
วันที่สร้าง 02 มิ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (5 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สรุปผลการสำรวจค่าจ้างและ HR Benchmark ปี 2561/62 สำรวจจาก 329 องค์กร = Salary survey & Benchmark in Thailand 2018/19 / สถาพร โภคา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 658.32 ส356 2561
วันที่สร้าง 02 มิ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เสพติดการคุมขัง : นโยบายราชทัณฑ์ และการเมืองว่าด้วยการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆ ในสหรัฐอเมริกา = Addicted to Incarceration : Corrections Policy and the Politics of Misinformation in the United States / ทราวิส ซี. แพรตต์ ; พิริยาภา พุฒสงคราม : แปล
ชื่อผู้แต่ง แพรตต์, ทราวิส ซี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 365.6 พ961ส 2562
วันที่สร้าง 02 มิ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง โลกาภิวัตน์ของการเสพติด : การศึกษาเรื่องความยากจนทางจิตวิญญาณ = The Globalization of Addiction : A Study in Poverty of the Spirit / บรูซ เค. อเล็กซานเดอร์
ชื่อผู้แต่ง อเล็กซานเดอร์, บรูซ เค.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 362.29 อ431ล 2560
วันที่สร้าง 02 มิ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?