สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 จำนวน 488 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 เดอะมิราเคิล ศรัทธาหรืองมงาย / สม สุจีรา : เรื่อง ; ANNA : ภาพ 15
2 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 / ยืน ภู่สุวรรณ 24
3 Marketing Management : an Asian perspective / Philip Kotler, Swee Hoon Agn, Siew Meng Leong, Chin Tiong Tan 15
4 วิศวกรรมคุณค่า = Value engineering / อัมพิกา ไกรฤทธิ์ 15
5 อ้อมอกภูเขา/ เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม 33
6 Dynamics of structures theory and applications to earthquake engineering/ Anil K. Chopra 81
7 Encyclopaedia Britannica 15
8 สัญญลักษณ์แห่งพระสถูป/ เอเดรียน สนอดกราส 15
9 วิทยุชุมชน : คลื่นหนุนการสร้างพลังให้ท้องถิ่น / กาญจนา แล้วเทพ 15
10 คัมภีร์การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย PHP (PHP-OOP) / อมรรัตน์ โกมลหิรัญ 15
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?