สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562 จำนวน 476 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 / ยืน ภู่สุวรรณ 14
2 กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการถ่ายภาพทางชีววิทยา/ อนันต์ ลือขจร 23
3 อ้อมอกภูเขา/ เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม 14
4 ครูลิลลี่สอนน้อง/ ครูลิลลี่ 14
5 The advanced learner's dictionary of current english / by A. S. Hornby, H. Wakefield and E. V. Gatenby 14
6 Encyclopaedia Britannica 32
7 รถไฟฟ้าเข็นผู้ป่วย / อำนวย เหิมขุนทด, โสภณ ศิริยอด และไฉน ป้องทรัพย์ 14
8 เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง/ พนม ภัยหน่าย 14
9 ภาษาไทย ม. 5 วรรณวิจักษ์ ทักษพัฒนา/ สุวิทย์ หิรัณยกาณฑ์ 14
10 พื้นฐานทางมนุษยวิทยาและพจนานุกรมศัพท์ที่เกี่ยวข้อง/ สมิทธ์ สระอุบล 14
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?