สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 01 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 01 ธันวาคม 2563 จำนวน 636 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 เคมีทั่วไป เล่ม 2 / ประภาณี เกษมศรี ณ อยุธยา และคนอื่นๆ 13
2 การควบคุมนิวแมติกส์ = Pneumatics Control Engineering / พรจิต ประทุมสุวรรณ 13
3 The bounds on Poisson Approximation of the number of copies of a fixed graph in a random d-regular graph / Mana Dongoanont 13
4 กุลีลากรถกับประวัติศาสตร์แรงงานไทย/ พรรณี บัวเล็ก 13
5 แนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/ สุวิมล ว่องวาณิช และ นงลักษณ์ วิรัชชัย 13
6 รายงานการวิจัย เรื่องเมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย/ ศรีศักร วัลลิโภดม 13
7 Chemical bonding in Solids and Fluids/ Mark Ladd 13
8 แด่คาทาโลเนียและย้อนมองสงครามกลางเมืองสเปน / จอร์จ ออร์เวล : เขียน ; สดใส : แปล 13
9 ไม่สู้ได้ไง / ดนัย อุดมโชค 13
10 คอนเสริต์ "ลืมไม่ลง" 40 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง / ข้อมูลไทย 13
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?